Uw specialist op het gebied van kunststof dakbedekking

0655 134 944disclaimer
ESSOFT webdesign

Disclaimer


De informatie op de website van Loodgietersbedrijf Richard Vlot is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Loodgietersbedrijf Richard Vlot kan echter geen garantie geven dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Wijzigingen en aanvullingen kunnen per direct en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Bezoekers van de website van Loodgietersbedrijf Richard Vlot kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Loodgietersbedrijf Richard Vlot aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De informatie op de website van Loodgietersbedrijf Richard Vlot mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Loodgietersbedrijf Richard Vlot.